Verlofdagen

Vakantiedagen schooljaar

2022 -2023

                                         

Donderdag 1 september 2022 Start nieuwe schooljaar

       

Woensdag 28 september '22
Pedagogische studiedag
   
Vrijdag 7 oktober '22 Facultatieve verlofdag
   

Van zaterdag 29 oktober '22
t.e.m. zondag 6 november '22

Herfstvakantie
   
Vrijdag 11 november '22
Wapenstilstand
   
Woensdag 23 november '22 Pedagogische studiedag
   

Van zaterdag 24 december '22
t.e.m. zondag 8 januari '23

Kerstvakantie
   
Maandag 30 januari '23 Facultatieve verlofdag
   

Zaterdag 18 februari '23
t.e.m. zondag 26 februari '23

Krokusvakantie
   
Woensdag 15 maart '23 Pedagogische studiedag
   
Van zaterdag 1 april '23
t.e.m. zondag 16 april '23
Paasvakantie
   
Maandag 1 mei '23
Dag van de Arbeid
   
Donderdag 18 mei '23
Vrijdag 19 mei '23
Hemelvaart
Brugdag Hemelvaart
   
Vrijdag 26 mei '23
Maandag 29 mei '23
Pedagogische studiedag
Pinkstermaandag

Vrijdag 30 juni ‘23 om 12u.05 einde schooljaar