Levensbeschouwingen

Levensbeschouwingen_inhoud_overzicht-1.jpgLevensbeschouwingen_inhoud_overzicht-2.jpgLevensbeschouwingen_inhoud_overzicht-3.jpgLevensbeschouwingen_inhoud_overzicht-4.jpgLevensbeschouwingen_inhoud_overzicht-5.jpg

Islamitische godsdienst

Leerkrachten :

Tekstvak: Juf IkramTekstvak: Juf HafsaJuf Hafsa (alle leerjaren)  &

Juf Ikram (1ste en 2de leerjaar)

Vak :

Islamitische godsdienst

Inhoud:

Hallo… of eerder Salaamoe °alaykoem !

Ik ben juf Hafsa, leerkracht islamitische godsdienst hier in onze prachtige school De Regenboog.

Ik geef les van het 1ste tot het 6de leerjaar aan de leerlingen die voor het levensbeschouwelijk vak islam kiezen.

Tijdens onze lessen leren we over allerlei domeinen van onze godsdienst: Geloofsleer, Aanbidding, Geschiedenis, Gedragsvorming, Zedelijkheid, en zo verder.

Dit doen we op een ludieke manier en met veel ruimte voor meningsuiting zodat de kinderen graag naar de les komen.

Als je mij graag eens ontmoet, dan vind je mij elke dinsdag en vrijdag op school.


Leerkracht :

Juf Marijke

Vak:

Niet-Confessionele Zedenleer

Inhoud:

Ik ben juf Marijke,

In de lessen NCZ komen verschillende onderdelen van onze gedachten en gevoelens in thema’s aan bod.

We bespreken de actualiteit, maken kennis met de wereldgodsdiensten, ontdekken onszelf en de andere.

We ontwikkelen sociale vaardigheden, en leren opkomen voor onszelf …

Het vak niet-confessionele zedenleer staat, met deze en vele andere onderwerpen achter een rijke morele opvoeding.

Protestants-Evangelische godsdienst

Leerkracht :

Juf Rita

Vak:

Protestants-Evangelische godsdienst

Inhoud:

Ik ben juf Rita en ben leerkracht PEGO.

PEGO staat voor Protestants- Evangelisch Godsdienstonderwijs. Het PEGO wil kinderen helpen in hun ontwikkeling als persoon. Gods Woord staat centraal in de lessen.

Ieder leerjaar heeft zijn eigen thema’s die aangepast zijn aan de leeftijd van het kind.

De Bijbel komt op een creatieve manier tot leven door middel van toneel, zang en knutselwerkjes.

Orthodoxe godsdienst

Leerkracht :

Juf Oksana

                         

Vak:

Orthodoxe godsdienst

Inhoud:

Ik ben juf Oksana en geef Orthodoxe godsdienst.

Op speelse manier leren wij over het leven van Jezus. We leren over de Orthodoxe tradities, de structuur van de kerk en belangrijke Orthodoxe feesten.

Afbeelding met galerie

Automatisch gegenereerde beschrijving  Afbeelding met buiten, gebouw, lucht

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met binnen, muur

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met tekst, boek

Automatisch gegenereerde beschrijving

Rooms-Katholieke godsdienst

Leerkracht :

Juf Sabine

Vak:

Rooms-Katholieke godsdienst

Inhoud:

Ik ben juf Sabine en ben leerkracht Rooms-Katholieke godsdienst.

In de lessen wil ik aandacht geven aan ieder kind, wat hij denkt, voelt en kan.

Samen met hem ga ik op weg om verbinding te maken met het spirituele via muziek, meditatie, gebed.

Ook luisteren we veel naar Bijbelverhalen om kinderen een taal te leren om over de diepe dingen van het leven te kunnen spreken.

Muziek en liederen krijgen een belangrijke plaats.  Maar ook toneel spelen, zich inleven in de personages, of knutselen krijgt een rol.

We maken tevens kennis met de kerkelijke tradities.  Voor communies verwijs ik graag naar de parochie waar je woont. Je kan altijd bij mij terecht voor hulp.

Ik ben blij om met jullie kind op weg te mogen gaan op zoek naar de kern van zijn geloof.