GDPR

GDPR

Algemeen beeldmateriaal

Onder algemeen beeldmateriaal wordt “niet-beeldgericht” beeldmateriaal verstaan. Algemeen beeldmateriaal bestaat uit beelden die een algemene, spontane en niet-geposeerde sfeeropname weergeven zonder daarin één persoon of enkele personen eruit te lichten. Een groepsfoto van een klas tijdens een activiteit is hier een voorbeeld van.

In onze school worden foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten gemaakt, al dan niet met ouders, die gebruikt worden om in het algemeen informatie te verstrekken over de activiteiten en de werking van onze school of de opvang Spinibo.

Deze beelden worden publiek gemaakt via de website en/of de facebookpagina.

Portretten

Onder portretten wordt “gericht beeldmateriaal” verstaan:

·       een beeld van een individu;

·       een beeld waarin één persoon of enkele personen tijdens een groepsactiviteit wordt/worden uitgelicht;

·       wanneer voor een afbeelding geposeerd wordt. Bv. de klasfoto of een individuele foto.

Bewaartijd

De onderwijsinstelling bewaart het beeldmateriaal gedurende 1 schooljaar.

Algemene informatie

U kan op elk moment uw beslissing herzien.

U hebt het recht beeldmateriaal van uw kind te laten verwijderen van alle door de onderwijsinstelling beheerde media, zonder opgave van de reden.

U hebt recht op informatie, toegang, verbetering en verzet (zie ook schoolreglement en privacyverklaring op de website van de onderwijsinstelling).

Algemeen beeldmateriaal

Onder algemeen beeldmateriaal wordt “niet-beeldgericht” beeldmateriaal verstaan. Algemeen beeldmateriaal bestaat uit beelden die een algemene, spontane en niet-geposeerde sfeeropname weergeven zonder daarin één persoon of enkele personen eruit te lichten. Een groepsfoto van een klas tijdens een activiteit is hier een voorbeeld van.

In onze school worden foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten gemaakt, al dan niet met ouders, die gebruikt worden om in het algemeen informatie te verstrekken over de activiteiten en de werking van onze school of de opvang Spinibo.

Deze beelden worden publiek gemaakt via de website en/of de facebookpagina.

Portretten

Onder portretten wordt “gericht beeldmateriaal” verstaan:

·       een beeld van een individu;

·       een beeld waarin één persoon of enkele personen tijdens een groepsactiviteit wordt/worden uitgelicht;

·       wanneer voor een afbeelding geposeerd wordt. Bv. de klasfoto of een individuele foto.

Bewaartijd

De onderwijsinstelling bewaart het beeldmateriaal gedurende 1 schooljaar.

Algemene informatie

U kan op elk moment uw beslissing herzien.

U hebt het recht beeldmateriaal van uw kind te laten verwijderen van alle door de onderwijsinstelling beheerde media, zonder opgave van de reden.

U hebt recht op informatie, toegang, verbetering en verzet (zie ook schoolreglement en privacyverklaring op de website van de onderwijsinstelling).